Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2021

Bevattning av vall år 2021, L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Publicerad i

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2021, nummer: 74, sidor: 31:1-31:4
Titel: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 7 och 8 december 2021
Utgivare: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

49:e Växtodlings- och växtskyddskonferensen, 7-8 december 2021