Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Utmaningar med digitalt förändringsarbete – erfarenheter från introduktion av ett nytt enhetligt rapporteringssystem i mjölk- och köttproduktionen

Herlin, Anders Henrik; Gullberg, Linn

Sammanfattning

Digitalisering är inget självändamål utan måste leda till vinster som tidsvinster och förenklingar i arbetet, säkrare datarapportering och att användningen av data är lätt och meningsfull. När detta fungerar bra, har man inom sin verksamhet fått en digital transformering, då man drar den fulla nyttan av digitaliseringen. Rapportering av data från händelser hos djuren för bearbetning och lagring i digitala system har skett sen 1960-talet. System har kommit och gått och det har tillkommit system som inneburit att samma datahändelser ofta behöver registreras i flera system. Otympligheten av detta har uppmärksammats på senare år. Det har därför introducerats nya system för inrapportering och hantering av data hos mjölkoch nötköttsproducenter som skall klara av att förenkla för och vara nyttiga för brukarna. I detta faktablad rapporteras en utvärdering om det system som Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad infört, TopCow.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:6
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet