Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2020Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Beställare och skrivare

Myrdal, Janken

Publicerad i

Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
2020, nummer: 103, sidor: 59-76 Titel: En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430
ISBN: 9789188763181Utgivare: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien