Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021

Övervakningsmanual : fisk i kustvatten - yngelprovfiske med tryckvåg

Bergström, Ulf; Sundblad, Göran; Fredriksson, Ronny; Karås, Peter; Sandström, Alfred; Halling, Christina

Publicerad i

Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten