Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - lantbruksföretagarnas perspektiv : kort sammanfattning och förslag till åtgärder

Lundqvist, Peter; Ceccato, Vania; Göransson, Eva; Abraham, Jonatan; Alwall Svennefelt, Catharina

Sammanfattning

Företag med djurproduktion är en viktig del av svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion med en nyckelroll för en levande landsbygdsekonomi och biologisk mångfald. Dessa företagare kan dock utsättas för olika former av kritik, hot och brottslighet på grund av sin verksamhet. Syftet med denna studie var att studera djurproducenternas erfarenheter och upplevelser av dessa problem och dess konsekvenser för dem och deras familjer.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2022, nummer: 2022:1
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet