Skip to main content
Factsheet, 2021

Mellangrödors potential som proteinkälla

Persson Hovmalm, Helena; Prade, Thomas

Abstract

En ökad efterfrågan på lokalt producerade gröna proteiner kräver en ökad avkastning per hektar eller en utökad användning av grön biomassa. Detta projekt fokuserar på möjligheten att utvinna proteiner ur mellangrödor för potentiell användning som livsmedel eller foder.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

Sustainable Development Goals

SDG13 Climate action
SDG9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115919