Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2021

Mellangrödors potential som proteinkälla

Persson Hovmalm, Helena; Prade, Thomas

Abstract

En ökad efterfrågan på lokalt producerade gröna proteiner kräver en ökad avkastning per hektar eller en utökad användning av grön biomassa. Detta projekt fokuserar på möjligheten att utvinna proteiner ur mellangrödor för potentiell användning som livsmedel eller foder.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet