Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2019

Referensområden som verktyg för viltförvaltningsunderlag

Edenius, Lars; Månsson, Johan; Jansson, Gunnar; Dahl, Fredrik; Widemo, Fredrik

Sammanfattning

  • Referensområden är områden där vi följer populationer av älg och andra viltarter, samt förändringar i landskapet, mer intensivt.
  • Referensområden är viktiga för att utveckla övervakningsmetoder och skaffa sig bra kunskap om hur systemet fungerar, för utbildning, samt som demonstrationsområden.
  • Referensområden förväntas bli en viktig komponent i den nya ekosystembaserade viltförvaltningen.
  • Slaktvikter, reproduktionsdata, åldersstruktur, älgtäthet, fodermängder, betestryck och skogsskador är exempel på data som är relevanta att samla in i referensområden för den nya älgförvaltningens behov.
  • SLU har flera områden och försöksparker som kan utvecklas till nationella referensområden.
  • Fördjupad övervakning inom referensområden är ett viktigt komplement till förvaltningsinventeringar inom miljöanalys och viltövervakning.


Publicerad i

Fakta. Skog
2019, nummer: 2011:18
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet