Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2022Öppen tillgång

”En kort undervisning för Barnmorskor” - en handskrift av veterinären Peter Hernquist och några tankar om undervisningen i förlossningskonst

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, nummer: 2022, sidor: 153-165 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022

Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening