Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2022

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022


Karlmark, Bertil (red.); Appelgren, Lars-erik (red.); Stålhammar, Jan (red.); Östlund, Krister (red.)

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, nummer: 2022
Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening