Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2021

Fyra företag med mera naturbetesmark och ekonomisk bärkraft och ett med lövträdsplantering som kan klimatkompensera överföring av skog till betesmark på andra ställen

Kumm, Karl-Ivar

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet