Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Expeditionsrapport BITS, februari 2015

Rudolphi, Ann-Christin; Lövgren, Olof; Casini, Michele

Sammanfattning

Expeditionen utförde bottentrålning med TV3L-trålen i enlighet med Baltic International Trawl Surveys (BITS) manual (Anon., 2014a). Sverige hade tilldelats 50 slumpmässigt utvalda stationer varav 46 giltiga stationer fiskades av U/F Dana. Elva stationer kunde inte fiskas p.g.a. Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud. Totalt gjorde Dana 49 tråldrag med TV3L-trålen (inklusive 11 fiktiva drag som inte trålades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l) och täckte delar av SD 25, 26, 27 och 28 under denna expedition. Akustikdata registrerades dessutom under hela expeditionen. Under denna expedition fångades 26 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk och skrubba. Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.

Nyckelord

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Publicerad i

Aqua reports
2015, nummer: 2015:9
eISBN: 978-91-576-9327-3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet