Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2022

Gatan som allmänning och bytespunkter för smart och delad mobilitet

Berglund-Snodgrass, Lina

Sammanfattning

Olika typer av smarta mobilitetslösningar implementeras just nu i flera svenska kommuner. I centrum för dessa lösningar finns gatan, ett gemensamt rum, en allmänning som tillhör oss alla. Vad förpliktigar då rollen som allmänning? Lina Berglund-Snodgrass reflekterar kring vad en rättvis omställning till hållbar mobilitet egentligen innebär.

Publicerad i

Plan
2022, nummer: 1-2, sidor: 58-61