Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2022

Sortval i ekologisk odling 2022: sortförsök 2017-2021

Karlsson, Ida; Halling, Magnus; Jäck, Ortrud

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2017–2021. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Nyckelord

sorter; ekologisk odling; höstvete; höstråg; höstrågvete; vårvete; korn; havre; åkerböna; ärt; potatis

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2022, nummer: 33
eISBN: 978-91-576-9954-1
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet