Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Gräsö östra skärgård 2021

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, nummer: 2022:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet