Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2022Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Investing in sustainable intensification for smallholders: quantifying large-scale costs and benefits in Uganda

Piemontese, Luigi; Kamugisha, Rick Nelson; Barron, Jennie; Tukahirwa, Joy Margaret Biteete; Harari, Nicole; Jaramillo, Fernando

Sammanfattning

In Uganda, upgrading smallholder agriculture is a necessary step to achieve the interlinked sustainable development goals of hunger eradication, poverty reduction and land degradation neutrality. However, targeting the right restoration practices and estimate their cost-benefit at the national scale is difficult given the highly contextual nature of restoration practices and the diversity of small-scale interventions to be adopted. By analysing the context-specific outcomes of 82 successful case studies on different sustainable land and water management (SLWM) in Uganda, we estimated that out-scaling of existing successful practices to 75% of agricultural land would require a one-time investment of US$ 4.4 billion from smallholders. Our results show that, besides the many social and environmental benefit commonly associated to SLWM, a wide outscale of SLWM could generate US$ 4.7 billion every year, once the practices are fully operational. Our context-specific estimates highlight the profitability of investing in smallholder farming to achieve the sustainable development goals in Uganda, with geographical differences coming from specific social-ecological conditions. This study can guide sustainable intensification development by targeting the most suitable SLWM practices and plan for adequate financial support from government, investors and international development aids to smallholder farming.

Nyckelord

Uganda; agriculture; sustainable intensification; archetype analysis; smallholder farming; sustainability science

Publicerad i

Environmental Research Letters
2022, Volym: 17, nummer: 4, artikelnummer: 045010
Utgivare: IOP Publishing Ltd

  Globala målen

  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
  Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac5ae0

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/116640