Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Extruderat vallensilage för ökat kraftfoderintag och mjölkproduktion

Prade, Thomas; Rustas, Bengt-Ove; Eriksson, Torsten

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2022, nummer: 2022:4
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet