Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Gröna tak för biologisk mångfald

Haaland, Christine; Fransson, Ann-Mari; Kruuse, Annika; Emilsson, Tobias; Malmberg, Jonatan

Sammanfattning

Gröna tak kan utgöra livsmiljö för många växter och djur om man anlägger taken med detta syfte. I detta Movium Fakta presenteras erfarenheter och resultat från BiodiverCity samt andra relaterade projekt med målsättningen att bidra till ökad kunskap om den potential ett grönt tak kan ha för att främja den biologiska mångfalden.

Publicerad i

Movium Fakta
2018, nummer: 2018:6
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet