Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2018

Solitärbuskar : mångfald och användning

Sjöman, Henrik; Slagstedt, Johan; Bellan, Patrick

Sammanfattning

I många planteringar är det viktigt att få höjd och volym under årets alla delar. En växtgrupp som erbjuder generös blomning, spännande bladstruktur och fina säsongskvaliteter, inte minst höstfärger, är solitärbuskarna. De bidrar med sin storlek till en tydlig och uppskattad struktur och kan fungera både som blickfång och som bakgrund till andra växter. I detta Movium Fakta presenteras ett urval av solitärbuskar för olika typer av offentliga växtmiljöer och deras användning.

Publicerad i

Movium Fakta
2018, nummer: 2018:5
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet