Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd

Östberg, Johan; Wiström, Björn; Randrup, Thomas B.

Sammanfattning

Under 2016 genomförde SLU en stor enkätundersökning om svenska kommuners skötsel av grönområden och träd. I detta Movium Fakta sammanfattas en del av enkätsvaren, bland annat hur stora arealer parkmark och antal stadsträd kommunerna förvaltar och hur man ser på förutsättningarna inför framtiden.

Publicerad i

Movium Fakta
2017, nummer: 2017:3Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet