Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2014Öppen tillgång

Säkerställ barnens utemiljöer!

Normann Bjarsell, Elin; Kylin, Maria

Publicerad i

Movium Fakta
2014, nummer: 2014:6
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • UKÄ forskningsämne

   Landskapsarkitetktur

   More information

   I dagens stadsplanering är konkurrensen om marken stor, särskilt i områden med höga ekonomiska mark- och fastighetsvärden. På grund av Plan- och bygglagens svaga stöd för hur stora ytor som krävs för att säkerställa barns utemiljöer i skola och förskola har en del kommuner infört egna riktlinjer. Men vilka dokument är det kommunerna stödjer sig på egentligen, och hur har de kommit till?

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/116925