Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Trädvärdering i stadsmiljö

Östberg, Johan; Kristoffersson, Anders; Sjögren, Johan

Sammanfattning

Att kunna värdera urbana träd ekonomiskt är viktigt för att försvara trädens betydelse i stadsmiljön samt för att förhindra skadegörelse och kunna sätta viten för trädskador vid byggnation. Detta Movium Fakta redogör för arbetet med en ny värderingsmodell framtagen vid SLU i Alnarp – Alnarpsmodellen – som är tänkt att användas på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd.

Publicerad i

Movium Fakta
2013, nummer: 2013:4
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet