Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2022

Kostnader och vinster med gott djurskydd : för djur, lantbrukare och samhälle

Ahmed, Haseeb; Alvåsen, Karin; Berg, Lotta; Emanuelson, Ulf; Hansson, Helena; Hultgren, Jan; Röcklinsberg, Helena

Sammanfattning

Samhällets krav på god djurvälfärd har lett till diskussioner om kostnaderna för att uppnå och upprätthålla en sådan. Detta är relevant för svensk djurbaserad livsmedelsproduktion, eftersom producenter i Sverige i många avseenden har hårdare krav än i andra länder. De möter därför konkurrens från importerade livsmedel som producerats med mindre strikta djurskyddsbestämmelser. Samtidigt kan gott djurskydd ha ett värde i sig och ge fördelar för djur, lantbrukare och samhälle.

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för kliniska vetenskaper;Institutionen för husdjurens miljö och hälsa;Institutionen för ekonomi