Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensposter, 2022

Osäkra data i hierarkisk skoglig planering: Kartläggning av datakvalité och osäkerhetsstrategier

Ulvdal, Patrik; Öhman, Karin; Eriksson, Ola; Staal Wästerlund, Dianne; Lämås, Tomas

Publicerad i


Utgivare: Swedish University of Agricultural Sciences

Konferens


Mistra Digital Forests Programkonferens, 2022-05-19, Umeå