Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Viltskadestatistik 2021 : skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Sammanfattning


Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2022, nummer: 2022:2
ISBN: 978-91-987584-3-6
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet