Skip to main content
Factsheet, 2022

Lekotoper – platser där både barn och natur trivs

Mårtensson, Fredrika; Litsmark, Anna; Wiström, Björn; Hedblom, Marcus

Abstract

Går det att kombinera barns behov av naturkontakt med behovet hos olika arter i djur- och växtriket så att resultatet både blir en hållbar lekplats och en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald?

Published in

Movium Fakta
2022, number: 3
Publisher: Movium, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/118301