Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – samhället, tekniken och etiken

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Persson, Ingmar; Soneryd, Linda; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Publicerad i

Statens offentliga utredningar
2022, nummer: 2022:7ISBN: 978-91-525-0326-3, eISBN: 978-91-525-0327-0
Utgivare: Kärnavfallsrådet