Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Editorial2022Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Advanced Technologies for Increasing the Durability of Timber and Extending Its Service Life

Palanti, Sabrina; Terziev, Nasko

Publicerad i

Forests
2022, Volym: 13, nummer: 7, artikelnummer: 1015
Utgivare: MDPI