Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

NLeCCS - a system for calculating nutrient leakage from arable land

Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina; Lindsjö, Anders; Persson, Kristian; Blombäck, Karin

Publicerad i

Ekohydrologi
2022, nummer: 177
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet