Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2023Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

An action framework for the participatory assessment of nature-based solutions in cities

van der Jagt, Alexander P. N.; Buijs, Arjen; Dobbs, Cynnamon; van Lierop, Martina; Pauleit, Stephan; Randrup, Thomas B.; Wild, Tom

Sammanfattning

Impact assessment is a key step in mainstreaming urban nature-based solutions (NBS). Yet, it remains unclear if and how assessment frameworks influence urban planning, design and management. We contend that the potential of current NBS assessment frameworks is not fully exploited due to: (1) limited contextualisation of monitoring and assessment to place-specific contexts and (2) the depoliticisation of co-production. To address this, we present a practical five-step action framework to guide inclusive participation across different stages of monitoring and assessment of urban NBS, including indicator selection. Unlike previous approaches, applying selection criteria at the level of individual indicators, we also use criteria at the aggregate level of the indicator set. We conclude that participatory assessment contributes to mainstreaming urban NBS for sustainable and just cities, provided data is contextualised to local decision-making contexts and the process is designed to amplify marginalised voices.

Nyckelord

Co-production; Ecosystem services; Environmental justice; Nature-based thinking; Participatory monitoring; Urban nature-based solutions

Publicerad i

AMBIO: A Journal of the Human Environment
2023, Volym: 5, nummer: 2, sidor: 54-67
Utgivare: SPRINGER

  Globala målen

  SDG11 Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
  SDG16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

  UKÄ forskningsämne

  Landskapsarkitetktur

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-022-01772-6

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/118706