Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2021

Återställning av vildare natur för människor och biologisk mångfald

Kuemmerle, Tobias; Smith, Henrik G.; Cromsigt, Joris; Lindborg, Regina; Svenning, Jens-Christian; Thulin, Carl-Gustaf

Sammanfattning

Rewilding är en metod för restaurering, med målet att återställa och skydda naturliga processer och ekosystemens kapacitet att svara på globala förändringar. Detta är livsviktigt för att säkerställa att ekosystem fortsätter att producera samhällsnyttor och kan anpassa sig till ett föränderligt klimat.

Publicerad i

CEC Policy Brief
2021, nummer: 2021:8
Utgivare: Lunds universitet