Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Årsrapport GPS-märkta älgar i Harads område 2021-2022 – fördelning, rörelse, livsmiljö och överlevnad

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Malmsten, Jonas; Ericsson, Göran; Jatko, Marco; Persson, David

Sammanfattning

Nu är vi redan det andra året igång i Haradsområdet! Vissa observationer liknar vad vi ser i andra studieområden, andra skiljer sig åt. Som förväntat ser vi skillnader mellan olika älgindivider och resultaten liknar vad vi sett i andra delar av landet - en del älgar har helt skilda sommar- och vinterområden, andra har områden som inte ligger så långt ifrån varandra. Under det här året fanns i stor sett ingen som stannade inom sitt vinterområde året om - det har vi inte sett förut. Det var nytt. Andel av vandringsälgar är högt i Harads – alla älgar utom en vandrade!
I medel förflyttade sig älgarna 6.7 mil mellan sitt vinter- och vår/sommarområdet, vilket är ett relativt långt avstånd för en inlandspopulation. Vandringen hade ett tydligt huvudstråk som pekade nordväst. Många älgar lämnade älgförvaltningsområdet (ÄFO 4) som de märktes i och uppehöll sig i ÄFO 2 under sommaren, men en del gick ännu längre norrut till ÄFO1. Det stora vandringsavståndet medförde att älgarnas årshemområden (där själva vandringen ingår) är stora i medel. Själva säsongsområdena är betydligt mindre. Vinterområden för kor och tjurar är lika stora. Älgarna rörde sig i många olika livsmiljöer med en stor variation i hur mycket enskilda livsmiljöer som användes. Sammanlagt användes ingen livsmiljö mer än tallskog och hur respektive livsmiljö fanns tillgänglig.
En viktig orsak till att försökspopulationen i Harads fungerar så bra är det nära samarbetet med alla intresserade. Intresset är mycket stort, många olika användare är inne på hemsidan www.slu.se/alg-forskning.

Nyckelord

Alces alces; vandring; aktivitet; habitat selektion

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2022, nummer: 2022:2
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet