Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2022

Sveriges geometriska kartering 1633-1680

Tollin, Clas

Publicerad i

Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok
2022, nummer: 2022, sidor: 163-184
Boktitel: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : årsbok 2022
ISBN: 978-91-88763-33-4
Utgivare: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien