Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Förslag till nya indikatorer för miljökvalitetsmålet : levande sjöar och vattendrag

Degerman, Erik; Näslund, Ingemar; Petersson, Erik; Sandin, Leonard; Von Wachenfeldt, Eddie

Nyckelord

Miljömål; Indikatorer; Preciseringar; Miljökvalitetsmål

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet