Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Självrekryterande nötköttsproduktion konkurrerar inte med människans föda

Swensson, Christian; Herlin, Anders Henrik

Sammanfattning

Idisslare är mästare på att omvandla foder till näringsrika livsmedel som mjölk och kött. Men hur effektiva är de egentligen. Lönsamhetskraven i modern mjölk- och nötköttsproduktion ställer krav på både högre mjölkavkastning och snabbare tillväxt. Det ställer högre kvalitetskrav på fodret och då inställer sig genast frågan – konkurrerar människor och idisslare om samma föda. Ytterligare en aspekt är att odlingsförhållandena i de nordiska länderna innebär sämre möjligheter att odla proteinrika grödor för människan. Detta Faktameddelande fokuserar på nötköttsproduktion och försöker svara på frågan om dansk och svensk nötköttsproduktion konkurrerar med människan om födan?

Nyckelord

nötköttsproduktion; proteineffektivitet; hållbarhet

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 2017:5
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitetektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskapsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet