Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Angrepp på får bakom rovdjursavvisande stängsel (RAS) 2019–2021

Pöchhacker, Katarina; Frank, Jens; Levin, Maria

Publicerad i

Faktablad från Viltskadecenter
2022, nummer: 2022:1
eISBN: 9789198758474
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   • Associerade SLU-program

    Viltskadecenter

    Globala målen

    Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

    UKÄ forskningsämne

    Ekologi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/119624