Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Research Agenda for Organic Food and Farming


Spångberg, Johanna (red.); Ullven, Karin (red.)

Publicerad i


ISBN: 978-91-8046-782-7, eISBN: 978-91-8046-783-4
Utgivare: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet