Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2022

Nya växtskadegörare – varför utgör de ett växande problem och vad kan vi göra åt det?

Björklund, Niklas; Boberg, Johanna

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2022, Volym: 161, nummer: 7, sidor: 44-47