Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2022

Vetenskapen säger - om genmodifierande växter

Von Bothmer, Roland; Fagerström, Torbjörn; Jansson, Stefan; Nyman, Marie; Sundström, Jens

Sammanfattning

Växtförädling har använts inom jordbruket i tusentals år. Men den explosiva utvecklingen inom cell- och molekylärbiologin på senare år har gett oss nya möjligheter att förädla växter med hjälp av genteknik. Resultatet kan bli minskad användning av gödsel och bekämpningsmedel samt nyttigare grödor som klarar ett förändrat klimat. Den här skriften vill beskriva vetenskapens syn på den roll som genmodifierade växter och växtförädling kan spela.

Publicerad i

Vetenskapen säger
2022, nummer: 3Utgivare: Kungliga Vetenskapsakademien