Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2022

Bristande uppföljning av ekologisk kompensation

Öckinger, Erik

Sammanfattning

Det saknas rutiner för att ta reda på om Ekologisk kompensation egentligen uppfyller sitt syfte. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid SLU. Det behöver också skapas möjligheter att samla erfarenheter av tidigare kompensationsprojekt och göra dem sökbara, för att succesivt höja kompetensen i branschen.

Publicerad i

Biodiverse
2022, Volym: 27, nummer: 2, sidor: 18-19

    UKÄ forskningsämne

    Social Sciences Interdisciplinary
    Ecology

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/120183