Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2022

Iskonvaljer – vällukt, växtmedicin och vidskepelse …

Appelgren, Lars-Erik

Sammanfattning

Till julens väldofter hör den ”urtima” doften av liljekonvaljer. Jag skriver ”urtima” därför att liljekonvaljen normalt blommar i maj-juni och inte vid jultiden.

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2022, Volym: 74, nummer: 10, sidor: 52-55