Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2022

Revansch för svart stork?

Thulin, Carl-Gustaf; Sörhammar, Malin; Bohlin, Jonas

Sammanfattning

Svart stork häckade i Sverige till mitten av 1900-talet. Sedan dess har den setts endast tillfälligt. En ny studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet visar att förutsättningarna för en återkomst är relativt goda i södra och mellersta Sverige. Ett återintroduktionsprojekt skulle dessutom kunna gynna många andra arter. Kanske kan Odins svala åter bli en del av landets häckfågelfauna.

Publicerad i

Vår Fågelvärld
2022, nummer: 2, sidor: 18-23