Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2022

Fler, inte färre kor, bör få komma ut på bete

Bergvall, Camilla; Algers, Bo; Beck-Friis, Johan; Hagelstedt, Åsa; Jewert, Jenny; Lingehag-Ekholm, Katarina; Lönn, Maria; Pettersson, Roger; Ståhle, Gunnela

Publicerad i

Upsala nya tidning
2022, nummer: 2022-12-22