Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2022. Dnr Komm 2022/00816/M 1992:A

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Kaiserfeld, Thomas; Hilding-Rydevik, Tuija; Karlsson, Mikael; Persson, Ingmar; Soneryd, Linda; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Publicerad i


Utgivare: Kärnavfallsrådet