Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Kärnavfallsrådets slutbetänkande : inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Persson, Ingmar; Soneryd, Linda; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Publicerad i


Utgivare: Kärnavfallsrådet