Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2022

Forvaltning og governance av utemiljøer : Del 3: Brukerorientert forvaltning og governance

Jansson, Märit; Fors, Hanna; Pritzel Sundevall, Elin; Randrup, Thomas

Publicerad i

Park & Anlegg
2022, Volym: 21, nummer: 8, sidor: 26-33