Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bok, 2022

Den gröna näringen under 200 år : I. Historia och utveckling

Lyhagen, Jimmy; Danell, Kjell; Gustavsson, Bo; Bergström, Roger; Emanuelsson, Urban; Ek, Bengt; Johansson, Åke; Jönsson, Göran; Lantto, Patrik; Pettersson, Ronny; Pettersson, Sara; Philipsson, Jan; Ragnar, Martin; Sandström, Camilla; Svanberg, Ingvar; Svensson, Sören; Thorman, Staffan; Thurfjell, Karsten

Sammanfattning

Innehåll: 1. Institut, högskolor och universitet 2. Kungliga akademier 3. hushållningssällskap 4. Lantbruksorganisationer 5. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar 6. Försäkringsväsende 7. Biodling 8. Djursjukvård 9. Djurskydd 10. Duvskötsel 11. Fiske och valfångst 12. Fjäderfäskötsel 13. Får- och getskötsel 14. Gastronomi 15. Hemslöjd 16. Hunduppfödning 17. Hästskötsel 18. Jakt 19. Kaninuppfödning 20. Mejerier 21. Naturvård 22. Nötkreatursskötsel 23. Pälsdjursuppfödning 24. Renskötsel 25. Slakterier 26. Skogsbruk 27. Skogsindustrier 28. Skogsvårdsstyrelser 29. Svinskötsel 30. Trädgårdsodling 31. Växtodling

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2022, nummer: 78
Utgivare: Kungl. skogs- och lantbruksakademien