Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2022

Naturvård

Pettersson, Ronny; Danell, Kjell; Emanuelsson, Urban; Gustavsson, Bo; Lyhagen, Jimmy; Pettersson, Sara; Svensson, Sören

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2022, nummer: 2022:77, sidor: 242-255
Titel: Den gröna näringen under 200 år. Del 1 Historia och utveckling
ISBN: 978-91-88567-79-6, eISBN: 978-91-88567-80-2
Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien