Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Flodkräftan

Edsman, Lennart

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet