Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Den önskvärda framtida skogen om 40 år. Visioner framtagna med fokus på rekreation och lokal utveckling

Räty, Riitta; Carlsson-Kanyama, Annika; Sonnek, Karin Mossberg; Nordström, Eva-Maria

Publicerad i

FOI Memo
2014, nummer: 4991
Utgivare: Totalförsvarets forskningsinstitut FOI